Адвокатски преглед 8/2010

Понятието „кораб“Извънтериториално действие на НК

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Антон Гиргинов - Извънтериториално действие на Наказателния кодекс – проблеми на правната уредба

Петър Кандиларов - Понятието „кораб“ в някои законодателства

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Доклад на Венецианската Комисия за независимостта на съдебната система. Част I: Независимостта на съдиите

ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Решения на Висшия съдебен съвет

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет