Адвокатски преглед 8/2011

Делото Петьо Петков срещу БългарияТестове и казуси от писмения изпит за адвокати

ISBN: 1313-7204

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Делото Петьо Петков срещу България

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от ноември 2010 г.

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от юни 2011 г.