Адвокатски преглед 8/2012

механизъм за сътрудничество и проверка между ЕК и България

ISBN: 1313-7204

МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И БЪЛГАРИЯ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

Иванка Иванова - Пет години механизъм за сътрудничество и проверка – време за размисъл

НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДА

Декларация на Висшия адвокатски съвет

Искане от съдии, прокурори и следователи в Република България

ИЗБОРИ ЗА ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА

Решение № 234/24.07.2012 по гр. дело № 385/2012 г., ВКС, III г. о.

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет