Адвокатски преглед 8/2016

Кой да наказва дисциплинарно съдиите?

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Яна Кузманова - Основни права и задължения на родителите според новия Закон за предучилищното и училищното образование

Васил Петров - Кой да наказва дисциплинарно съдиите? Българската нормативна уредба (1880–2016 г.) и перспективи за нейното усъвършенстване

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Димитър Александров - Обща характеристика на нетарифните мерки върху вноса и износа във вътрешния пазар на Европейския съюз

ДИСКУСИИ

Иван Георгиев – Устните състезания в гражданския процес и искането за присъждане на разноски

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет