Адвокатски преглед 8/2017

Казусът Георги Гатев

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

ПРАВА НА ЧОВЕКА

Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест

ПРАВА НА ЧОВЕКА

Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Декларация на Висшия адвокатски съвет от 28.07.2017 г. [относно атаката на прокуратурата срещу член на независимия държавен орган Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства]

КАЗУСЪТ ГЕОРГИ ГАТЕВ

Интервю с Бойко Рашков, председател на Националното бюро за контрол върху специалните разузнавателни средства

Жалба от Георги Тодоров Гатев срещу решение на Държавната комисия по сигурност на информацията

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет