Адвокатски преглед 8/2021

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ 
35 години Българска асоциация по криминология – Юлия Бояджиева 
Първото общо годишно събрание на Съюза на българските адвокати – Евгени Йочев 
Устройство, управление и правен статус на монашеската република Света гора – Жасмина Донкова 

ПРАВА  НА  ЧОВЕКА 
Становище № 8 (2013) на Консултативния съвет на европейските прокурори относно отношениятамежду прокурорите и медиите

ПРАВНА  КНИЖНИНА 
В правните списания
Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет