Адвокатски преглед 8–9/2005

Кореспонденция между адвокат и клиентпроблеми на адвокатската етика

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Ралица Илкова – Актуални въпроси на приложението на основния състав на противозаконното отнемане на моторно превозно средство с цел ползване по чл. 346, ал. 1 НК

Добринка Радойнова, Димитър Марев – Уврежданията на носа могат да обуславят средна телесна повреда по чл. 129 НК

Ангел Недев – За някои особености на процеса по извършване на подбор и съкращения на кадровите военнослужещи от системата на Министерството на отбраната и Българската армия и на гражданските лица от структурите на Българската армия

Асен Запрянов – Спорове за имуществено право и съдебно-административни производства

Застраховката „Гражданска отговорност“ при прехвърляне собствеността на МПС – Васил Кънев

Мариан Добрев – Oткога и спрямо кого има действие упълномощаването на прокурист

Динко Кънчев – Тайната на кореспонденцията между адвокат и клиент, лишен от свобода: решенията на българското законодателство в светлината на изискванията на чл. 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

ДИСКУСИИ

Юджийн Брот – Етичната дилема

Рамон Мюлерат – Постижим ли е един глобален етичен кодекс

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Емилия Недева – Решението по делото Манчева срещу България и невъзможността да се изпълни принудително против държавата според чл. 399 ГПК

ХРОНИКА

Становище на Министерството на финансите по чл. 43 от Закона за данък върху добавената стойност

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

Бойко Дойчинов – Практическо ръководство по международно частно право

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен касационен съд — гражданска колегия

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия