Адвокатски преглед 8–9/2008

Харта на основните принципи на юридическата професия в ЕвропаКодекс за поведение на европейските адвокати

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Асен Запрянов – Някои нови положения в административния процес при режима на АПК

ДИСКУСИИ

Добринка Радойнова – Причинно-следствената връзка в съдебната медицина

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

Любен Ан. Диков - Исторически и сравнителни изследвания върху същността на съдийската деятелност

СЪВЕТ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (CCBE)

Харта на основните принципи на юридическата професия в Европа и Кодекс за поведение на европейските адвокати

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в библиотеката на ВАС

В правните списания