Адвокатски преглед 8–9/2009

Достъп до касация — исторически и съвременни паралели

ISBN: 1313-7204

Валентин Брайков - Достъп до касация — исторически и съвременни паралели

Встъпителни думи

Цел на изследването

Чужди сравними институти

Ограничеността на съдебните ресурси и нейните отражения

Конституционосъобразност на ограничения достъп до върховна юрисдикция

Българският конституционен спор

Въпроси след решение № 4/2009 г. на Конституционния съд

„Факултативна“ касация и право на иск

Предпоставки на касацията и предпоставки на иска

Обем и граници на предпоставките за достъп до касация

„От значение за точното прилагане на закона, както и за развитие на правото“

Абсолютни основания и прескачаща ревизия

Правна сила на мотивите при сравняване на решения

Селекция и на въззивни жалби

Обобщение на констатациите

Какво следва да се направи?

Какво да правим дотогава?