Адвокатски преглед 9-10/2022

Защита на адвокатите от неправомерна намеса в свободното и независимо упражняване на тяхната юридическа професия. Доклад на Специалния докладчик по въпроса за независимостта на съдиите и адвокатите Диего Гарсия-Саян

Не се предлага

Защита на адвокатите от неправомерна намеса в свободното и независимо упражняване на тяхната юридическа професия. Доклад на Специалния докладчик по въпроса за независимостта на съдиите и адвокатите Диего Гарсия-Саян

СТАТИИ

155 години от рождението на Александър Малинов – първия председател на Висшия адвокатски съвет – Евгени Йочев

Юбилейна годишнина на професор д-р Красимира Средкова – Васил Петров

ДИСКУСИИ

Реалното получаване на облаги от вещта и предполагаемото обедняване на обеднелия в хипотезите на неоснователно обогатяване чрез използване на чужда вещ по смисъла на чл. 59 от Закона за задълженията и договорите – Ивайло Малинов