Адвокатски преглед 9/2004

Правен режим на подзаконовите нормативни актове в Република БългарияПрекратяване на наказателното производство от прокурора

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Асен Запрянов – Споровете за кадастрална основа и искът за имуществено право при действието на ЗКИР и ЗУТ

Людмила Николова – Прекратяване на наказателното производство от прокурора

Александра Цекова – Правен режим на подзаконовите нормативни актове в Република България

ХРОНИКА

Балкански правен форум

Среща на председателите на адвокатските съвети от Югоизточна Европа

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — търговска колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия