Адвокатски преглед 9/2010

Необжалваемият минимум на наказанието при административното наказванеТест и казуси от писмения изпит за адвокати

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Радослава Йорданова - Необжалваемият минимум на наказанието при административното наказване

Катерина Граматикова - Упражняване на адвокатска професия и предоставяне на адвокатска помощ в Германия и Австрия от адвокати – граждани на други страни членки на ЕС

ДИСКУСИИ

Симеон Тасев - За датата на саморъчното завещание

Стефан Тихолов - За приложението на сроковете по чл. 25, ал. 6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

Правилник на Адвокат. Съвет при Кюст. Окр. Съд

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Обръщение на Висшия адвокатски съвет на Република България

Решения на Висшия адвокатски съвет

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от юни 2010 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Съдебна практика по Закона за адвокатурата