Адвокатски преглед 9/2011

200 години Австрийски граждански кодекс

ISBN: 1313-7204

Валентин Брайков – Австрийският Граждански кодекс на 200 години – една приказка за събуждане

СТАТИИ

Светла Маргаритова - За същността на решенията по допустимост на Европейския съд по правата на човека

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Решение № 294/28.07.2011 г. по гр.д. № 1968/2010 г. на ВКС, IV г.о.