Адвокатски преглед 9/2012

Новият критерий за допустимост на жалбите по чл. 35, § 3 (b) от ЕКПЧ

ISBN: 1313-7204

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Новият критерий за допустимост на жалбите по чл. 35, § 3 (b) от Конвенцията: принципите, изведени в практиката за две години. Изследователски доклад

Проект за Директива на Европейския парламент и на Съвета

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Задължителни указания относно правилното определяне на характера на информацията, придобита в резултат на използване на специални разузнавателни средства

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

Молитвени благопожелания за напредъка на българското правосъдие (Реч, произнесена в аулата на Върховната съдебна палата при откриване съдебната 1941/42 година)

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от май-юни 2012 г.

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев” при Висшия адвокатски съвет