Адвокатски преглед 9/2013

Депенализацията по чл. 279, ал. 5 НК – проблем на теорията или на практиката?

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Илиана Савова – Депенализацията по чл. 279, ал. 5 НК – проблем на теорията

Радослава Йорданова - Отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите

ДИСКУСИИ

Цветомир Панчев – Възстановяване на адвокатски хонорар по дела, по които е обявена незаконосъобразността на наказателно постановление

Цветелина Кържева, Иван Георгиев - Определяне на местоживеенето на детето при извършено домашно насилие по време на висящ бракоразводен процес или спор относно родителските права

Калина Филипова – Институтът на мнимата неизбежна отбрана и възможността за превишаване на нейните предели

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Васил Петров – Може ли гражданският съд да упражнява косвен съдебен контрол върху решение на административния съд по оспорване на индивидуален административен акт? Критични бележки по Тълкувателно решение от 14.01.2013 г. по тълкувателно дело №5/2011 г.на ОСГК на ВКС

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет