Адвокатски преглед 9/2015

ДЕЛОТО СРЕЩУ АДВОКАТ ВЕНЦИСЛАВ ТОЧКОВ

ISBN: 1313-7204

ДЕЛОТО СРЕЩУ АДВОКАТ ВЕНЦИСЛАВ ТОЧКОВ

ДИСКУСИИ

Борислава Първанова - За приложението на чл. 301 от Търговския закон по отношение на арбитражното споразумение

Любомир Владикин - Процесуално легитимирано ли е гражданското дружество да обжалва постановление за налагане на запор върху банкова сметка или запор върху вземане на трето лице за публични задължения на участник в него?

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет