Адвокатски преглед 9/2016

Искове за защита на колективния интерес на потребителите – индивидуални или колективни искове?

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Васил Мръчков – Тежкото дисциплинарно нарушение в практиката на Върховния касационен съд

Андреан Славчев – Искове за защита на колективния интерес на потребителите – индивидуални или колективни искове?

Албена Драганова, Веселин Георгиев – Виенски конституционен валс, или защо в момента Австрия има трима президенти

ДИСКУСИИ

Иво Хинов – Тълкувателно решение № 1/2016 г. на ОСНК и игнорирането на вината

Васил Петров – За основанието на отрицателния установителен иск за несъществуване на право или правоотношение (коментар на едно съдебно решение)

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет