Адвокатски преглед 9/2017

Народний елемент – съдебните заседатели в България

ISBN: 1313-7204

150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АДВОКАТ НЕДКО КАБЛЕШКОВ

Анна Аврамова – „Големият“ Недко Каблешков

СТАТИИ

Боян Бележков – Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени от непълнолетни

Андон Добчев – Цели, основания и процедура за изменение на режима за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода

Наташа Добрева – Аборт по желание. История на правната уредба в България

Яни Киров – Народний елемент. Из ранните години на института на съдебните заседатели в България

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Вергиния Мичева – Предстоящи изменения в Регламент „Брюксел IIа“

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет