Адвокатски преглед 9/2018

Информираното съгласие при оказване на медицинска помощ на пациент

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Обхват на съдебната проверка при обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение по чл. 419 ГПК на заповед, издадена въз основа на документ по чл. 417, т. 10 ГПК – Васил Александров

Съдебен контрол над усвояването на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС – Станислав Костов

Информираното съгласие при оказване на медицинска помощ на пациент (сравнителноправни аспекти) – Мария Шаркова

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СТАТИИ

Обхват на съдебната проверка при обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение по чл. 419 ГПК на заповед, издадена въз основа на документ по чл. 417, т. 10 ГПК – Васил Александров

Съдебен контрол над усвояването на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС – Станислав Костов

Информираното съгласие при оказване на медицинска помощ на пациент (сравнителноправни аспекти) – Мария Шаркова

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет