Адвокатски преглед 9/2020

Адвокатурата в България в началото на XX век

ISBN: 1313-7204

30 години от приемането на Основните принципи за ролята на адвокатите

СТАТИИ

Адвокатурата в България в началото на ХХ век – Евгени Йочев

ДИСКУСИИ

За вида на съдебното дело, в хода на което се ангажира деликтната отговорност на синдика за вреди, причинени при осъществяване на правомощията му, и за същността на тази отговорност (практически проблеми) – Олег Михайлов

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“

при Висшия адвокатски съвет