Адвокатски преглед 9/2021

Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет чества 20 години от създаването си – Благовеста Балканджиева

Правото на собственост според Библията. Някои аспекти на църковната собственост през Средновековието и влиянието им върху европейската правна традиция – Милена Караджова

Въпроси на ваксинопрофилактиката в юриспруденцията на съдилищата в САЩ – Мария Шаркова

ДИСКУСИИ

Изчисляване на адвокатските възнаграждения на адвокати, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност. Практически проблеми – Ивайло Малинов