Адвокатски преглед 9–10/2002

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

УВОД

СТАТИИ

Веселин Пенгезов – Място, роля и значение на военните съдилища в борбата с престъпността в органите на националната сигурност

Здравко Славчев – Същност на § 21 от преходните и заключителни разпоредби на Данъчния процесуален кодекс

Кирил Груев – Съдебно обжалване на индивидуални административни актове, издавани от митническата администрация

Васил Цанков – В сила ли е административният акт при липса на наемен договор с общината

Асен Запрянов – Нищожните съдебни решения

Рамон Мюлерат – Глобализация на законите. Глобализация на адвокатите. Глобализация на фирмите

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

С. С. Бобчев – Ликове на първи български юристи. Т. Теодоров

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Даниела Доковска – Първи сборник с решения на районните съдии

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия