-20%

Английско-български речник по търговско право

ISBN: 954-9615-45-6
36,00 лв.
45,00 лв.
+

Подробен Английско-български речник по търговско право, включващ:
Над 40 000 най-често употребявани думи и изрази в англоезичното търговско право с техните български съответствия.
Изрази и фразеологачни съчетания, характерни за английската търговска лексика, и българския им еквивалент.
Обхваната е търговската терминология на Европейските общности.
Най-употребяваните латински термини и изрази в английското търговско право.
Речникът съдържа:
Най-често използвани английски съкращения в международната търговия.
Търговски организации и институции.
Подбрани нормативни по търговско дело.
Типични изрази, използвани в търговските договори и документи.
Някои основни валутни единици.
Международни търговски термини.
Видове опаковки и амбалаж при транспортиране.
Видове знаци в международната търговия при транспортиране на стоки.