-75%

Банкови закони

2 07 С06
12. издание
към 15 юни 2021 г.
ISBN: 978-619-226-193-1
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    792
  • Година на издаване:
    2021
5,00 лв.
19,90 лв.
+

В сборника е представена законовата уредба на българското банково право и на валутния режим. Включени са нормативните актове, уреждащи дейността на банките и финансовите институции, правния статус, функционирането и правомощията на Българската народна банка, правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници, гарантирането на влоговете и банковата несъстоятелност.

Поместени са и Законът за платежните услуги и платежните системи и Валутният закон.

Текстовете са анотирани с препращания между разпоредби, включени в сборника, и към други нормативни актове.

1. Закон за кредитните институции

2. Закон за Българската народна банка

3. Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

4. Закон за гарантиране на влоговете в банките

5. Закон за банковата несъстоятелност

6. Закон за платежните услуги и платежните системи

7. Валутен закон