-10%

Българската конституционна идентичност

ISBN: 978-619-226-017-0
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  240
 • Година на издаване:
  2017
15,30 лв.
17,00 лв.
+

Възникването на наднационален конституционализъм и особено участието на България в ЕС поставят в нова светлина класическите въпроси за идентичността, суверенитета, върховенството на конституцията и съотношението между националния и наднационалните правопорядъци. Конституционната идентичност е една от най-актуалните дискусионни области на европейското конституционно право и на конституционната теория в държавите – членки на ЕС. Конституционната идентичност в качеството си на концепция на зараждащия се постмодерен конституционализъм поражда въпроси за конституционното ядро на споделените от държавно-организираната политическа общност ценности и институции, което следва да бъде гарантирано срещу дерогиране от наднационалния конституционализъм, и за институциите, които могат легитимно да го определят. Книгата предлага теория на конституционната идентичност. Тя проследява историческото развитие на българската конституционна идентичност и анализира значението на конституционната идентичност в контекста на наднационалния конституционализъм.


Д-р Мартин Белов е преподавател по конституционно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавал е конституционно, сравнително конституционно и европейско конституционно право в Кьолнския университет, Държавния университет в Милано, Лисабонския университет, Университета LUISS „Guido Carli“ в Рим, Scuola Superiore Sant’Anna – Пиза, Варшавския университет, Държавната академия на Саксония и Университета в Лодз.

Въведение

Глава I. Теория на конституционната идентичност

Раздел I. Конституционната идентичност като аналитична концепция

Конституционният аспект на проблема за идентичността

Предимства и недостатъци на конституционната идентичност. Подходи към конституционната идентичност

Конституционната идентичност и други видове идентичност

Конституционната идентичност и сходни конституционни концепции

Съдържание на конституционната идентичност

Функции на конституционната идентичност

Раздел II. Политическият и съдебният диалог при изграждане на конституционна идентичност

Институционално-процедурни аспекти на определянето и отстояването на конституционната идентичност

Политическият и съдебният диалог относно конституционната идентичност като „игра на суверенитет“ на границите между наднационалнте и националния правен порядък

Пазачите на конституционната идентичност. Институционална конкуренция на границата на учредителната власт

Глава II. История на българската конституционна идентичност

Раздел I. Идеята за Европа като фактор за изграждане на българската конституционна традиция и конституционна идентичност

Модернизацията като европеизация в българската правна история

Различните употреби на Европа в българската правна модернизация

Идеята за Европа като фактор за изграждане на конституционната идентичност в България

Раздел II. Българската конституционна идентичност, българската конституционна традиция и идентичността на българските конституции

Сравнителноисторическа типология на идентичността на българските конституции

Основни характеристики на българската конституционна традиция

Българската конституционна идентичност – част от „липсващата конституция“ или понятие с реално съдържание, изводимо чрез прилагане на комбинирана методология?

Глава III. Наднационалният конституционализъм, глобализацията и европейската интеграция и техните ефекти върху българския правен ред и върху българската конституционна идентичност

Раздел I. Проблемът за конституционната идентичност при взаимодействието между конституционни правопорядъци в контекста на наднационалния конституционализъм

Раздел II. Взаимно влияние и съотнасяне на наднационалния конституционализъм и българския конституционен правопорядък. Отварянето на държавността в контекста на наднационален конституционализъм и конституционен плурализъм