Българско-английски наръчник за международно правно сътрудничество по наказателни дела

ISBN: 978-619-198-068-0
15,00 лв.
+

Настоящият наръчник има за предназначение да помогне на студентите по право и практикуващите юристи да разберат по-добре международното правно сътрудничество със специфичните му форми и механизми.