Българско-английски терминологичен речник. Одит и счетоводство

ISBN: 954-9615-55-3
24,00 лв.
+

Българско-английски терминологичен речник по одит и счетоводство с новата лексика в областта на одита и счетоводството.
Най-често използваните, тясно специализирани, термини, тяхното английско съответствие и кратка дефиниция.
Английска и американска терминология в областта на одита и счетоводството, употребявана в международната, английската и американската одиторска и счетоводна практика.
Списъци на съкращения и акроними на световни и международни одиторски и счетоводни организации. Списъци на международните и Националните счетоводни стандарти на български и английски език. Полезни интернет адреси в областта на одита и счетоводството.