Данъчно облагане и счетоводно приключване 2021+достъп до сайт

Процедури и срокове за изготвяне на годишния фнансов отчет по реда на НСС и на МСС
Попълване и подаване на годишните данъчни декларации
Важни писма и указания на МФ и на НАП
Отговори на въпроси от счетоводната и данъчна практика

ISBN: 978-954-608-290-9
38,00 лв.
+

Изданието включва:

 • Книга-годишник
 • Достъп до специализиран сайт

Книгата-годишник съдържа:

 • Подготовка на годишното счетоводно отчитане и на годишния финансов отчет по НСС и МСС
 • Годишно счетоводно отчитане на бюджетните организации
 • Специфични особености на годишното финансово отчитане в различните видове предприятия
 • Корпоративно подоходно облагане
 • Облагане доходите на физическите лица
 • Данък върху добавената стойност
 • Решения на практически казуси
 • Цялостна нормативна уредба на данъците и счетоводството.

Специализираният сайт съдържа:

 • основните нормативни актове на данъците и на счетоводството;
 • всички спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
 • пълните текстове на НСС и на МСС, съотносими към годишното финансово отчитане.