Данъчно облагане и счетоводно приключване 2022 г.

ISBN: 978-954-608-301-2
44,00 лв.
+

Всичко за финансовото приключване, счетоводното отчитане и данъчното облагане на 2022 година.

Годишникът включва:

книга-годишник

достъп до сайт

 

Книгата съдържа:

Нормативна рамка, обхват и съдържание на годишното счетоводно приключване

Годишен финансов отчет за 2022 г.

Особености на годишното счетоводно приключване на бюджетните организации – изисквания на МФ.

Изчерпателни коментари и разяснения по промените в данъчното законодателство през 2022 г.

Примери и отговори на въпроси от счетоводната практика.

Важни писма и указания на НАП.

Специализираният сайт съдържа:

Всички нормативни актове на данъчното и на счетоводното законодателство, съотносими към годишното финансово отчитане; всички СИДДО

Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители и специалисти в държавни органи и пр.