-10%

Данъци 2021

2 08 С04
20. актуализирано издание към 29 април 2021 г.
+ актуализационно приложение към 16 септември 2021 г.

ISBN: 978-619-226-173-3
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  1152
 • Година на издаване:
  2021
17,82 лв.
19,80 лв.
+

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби на актовете, включени в сборника, и към други нормативни актове.

Включени са извлечения от Конституцията на Република България и от решения на Конституционния съд, съдържащи казуално тълкуване по въпроси на данъчното регулиране.

Изданието съдържа информационно приложение със систематичен списък на актове на правото на ЕС в областта на данъчното облагане, списък на двустранните договори за избягване на двойното данъчно облагане, по които Република България е страна, и справочник на актовете за изменение.

1. Конституция на Република България (извлечение)
Решения на Конституционния съд (извадки)

2. Закон за данък върху добавената стойност

3. Закон за акцизите и данъчните складове

4. Закон за данък върху застрахователните премии

5. Закон за корпоративното подоходно облагане

6. Закон за данъците върху доходите на физическите лица

7. Закон за местните данъци и такси

Информационно приложение
I. Актове на правото на Европейския съюз в областта на данъчното облагане (данни за публикацията)
II. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, по които Република България е страна (данни за публикацията)
III. Справочник на актовете за изменение

ISBN:
978-619-226-173-3
Издателство:
Сиби
Корица:
 • мека
Страници:
1152
Година на издаване:
2021