Делото Висшият мюсюлмански духовен съвет срещу България

Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България

ISBN: 954-8094-08-8
2,50 лв.
+

Делото Висшият мюсюлмански духовен съвет срещу България

( Жалба № 39023/97 )

Решение

Страсбург, 16 декември 2004