-10%

Държавна администрация и държавна служба

2 01 C11
12. актуализирано издание
към 7 февруари 2022 г.

ISBN: 978-619-226-154-2
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    168
  • Година на издаване:
    2022
5,58 лв.
6,20 лв.
+

В сборника са включени Законът за администрацията и Законът за държавния служител, с които се уреждат структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите и основните изисквания за заемането им, както и служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба.

Поместени са и Законът за омбудсмана и Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация.

Текстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на закона и между правни норми, включени в сборника.

1. Закон за администрацията

2. Закон за държавния служител

3. Закон за омбудсмана

4. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация