Императорски конституции, издадени в Сердика

ISBN: 978-954-07-3344-9
25,00 лв.
+

Целта на този колективен труд е да представи императорските конституции, издадени в Сердика през ІІІ-ІV в. Анализират се конкретни правни институти, тяхната еволюция, както и цялостното състояние на законодателството в Източната римска империя през ІV в.