-61%

Изборен кодекс

2 01 С17
8. издание
към 10 август 2022 г.

ISBN: 978-619-226-227-3
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    496
  • Година на издаване:
    2022
5,00 лв.
12,90 лв.
+

В сборника са поместени Изборният кодекс, Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Законът за политическите партии и Законът за събранията, митингите и манифестациите.

Включени са и релевантно извлечение от Конституцията на Република България и справочник на решения на Конституционния съд в предметния обхват на сборника.

В Информационното приложение са поместени извадки от международни договори, свързани с правото на свободни избори, свободата на събранията и сдруженията и свободното изразяване на мнение.

Включени са и извлечения от актове на националното законодателство, свързани с изборния процес, с оспорването на изборни резултати, с установяване на неизбираемост и несъвместимост, с повдигане на обвинение срещу президента и вицепрезидента и др. - Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за Конституционен съд, Правилник за организацията и дейността на Конституционния съд, Наказателен кодекс в частта за престъпления, свързани с упражняването на избирателните права на гражданите, както и от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, във връзка с провеждането на избори в условията на извънредна епидемична обстановка.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Решения на Конституционния съд

3. Изборен кодекс

4. Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

5. Закон за политическите партии

6. Закон за събранията, митингите и манифестациите

Информационно приложение
І. Извадки от международни договори (ВДПЧ, МПГПП, КЗПЧОС, Харта на основните права на ЕС)
ІІ. Актове на правото на Европейския съюз (списък с данни за публикацията)
ІII. Закон за местното самоуправление и местната администрация (извлечение)
IV. Закон за Конституционен съд (извлечение)
V. Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд (извлечение)
VІ. Наказателен кодекс [престъпления против политическите права на гражданите] (извлечение)

VII. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (извлечение)