-10%

Изпълнение на наказанията

2 10 С08
5. актуализирано издание към 31 март 2021 г.

ISBN: 978-619-226-015-6
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    344
  • Година на издаване:
    2021
7,11 лв.
7,90 лв.
+

В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилникът за прилагането му, с които се уреждат изпълнението на наказанията, наложени от съдилищата с влезли в сила съдебни актове, правното положение на лишените от свобода и задържаните по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, защитата срещу изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение и отговорността за дейността на специализираните органи по изпълнение на наказанията.

Поместена е и Наредба № 2 за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода.

Включено е извлечение от Закона за омбудсмана в частта, с която се уреждат правомощията му за защита на правата на лица, лишени от свобода и задържани по реда на НПК.

Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания към актове по прилагането на закона и към други нормативни актове.

1. Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража

2. Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

3. Наредба № 2 от 22.03.2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода

4. Закон за омбудсмана (извлечение)