-10%

Кодекс за застраховането

2 07 С09
12. актуализирано издание
към 15 март 2021 г.

ISBN: 978-619-226-104-7
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    664
  • Година на издаване:
    2021
11,34 лв.
12,60 лв.
+

В сборника е поместен Кодексът за застраховането, който е в сила от 1 януари 2016 г. С него се уреждат дейностите по застраховане и презастраховане, застрахователно и презастрахователно посредничество; правилата за разпространение на застрахователни продукти и за уреждане на застрахователни претенции; застрахователния договор; задължителното застраховане; оздравяването, ликвидацията и несъстоятелността на застраховател или на презастраховател; застрахователния надзор.

Включен е и Законът за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати във връзка с правилата за упражняване на допълнителен надзор над лицата от застрахователния сектор, когато са част от финансов конгломерат. В допълнение е дадено и извлечение от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с дейността на КФН по упражняване на надзор в застрахователния сектор.

Поместено е и извлечение от отменения Кодекс за застраховането от 2005 г. в частта, която уреждаше застрахователния договор, както и тълкувателни решения и списък на подзаконова нормативна уредба по отменения кодекс.

Текстовете са анотирани с бележки във връзка с преходния режим и с вътрешни препращания между правни норми.

1. Кодекс за застраховането

2. Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати

3. Закон за Комисията за финансов надзор (извлечение)

Информационно приложение
I. Извлечение от Кодекс за застраховането/2005 г. (отм.) [Част четвърта. Застрахователен договор]
II. Тълкувателни решения
III. Справочник на подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Кодекс за застраховането от 2005 г.