-10%

Конституционният съд

ISBN: 954-730-007-5
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  236
 • Година на издаване:
  1998
6,48 лв.
7,20 лв.
+

Специална и специализирана юрисдикция, предназначена да осигури спазването на Конституцията и заедно с това да защитава правовата държава.

Глава първа
ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

1. Какъв орган е Конституционният съд

2. Правомощия на Конституционния съд

3. Задачи на Конституционния съд

Глава втора
СЪСТАВ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

1. Членове

2. Мандат

3. Председател на Конституционния съд

4. Имунитет

5. Служби и служители

Глава трета
ОБРАЗУВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИ ДЕЛА

1. Конституционно съдопроизводство

2. Образуване на конституционно дело

3. Разглеждане на конституционното дело

4. Актове на Конституционния съд

5. Съдебно деловодство

Глава четвърта
ТЪЛКУВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА

1. Тълкувателно правомощие на Конституционния съд

2. Същност на тълкуването

3. Обект и субект на тълкуването на Конституцията 84

4. Ред за тълкуване на Конституцията

5. Ръководни начала при тълкуването

6. Тълкувателният акт

7. Из практиката на Конституционния съд по тълкуване на Конституцията

Глава пета
КОНТРОЛ ЗА КОНСТИТУЦИОННОСТ НА АКТОВЕТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

1. Принципът за конституционност

2. Контролът за конституционност в България

3. Правна същност на конституционния контрол

4. Форми на контрола за конституционност на актовете на Народното събрание и на президента

5. Осъществяване на контрола за конституционност

6. Правно действие на решенията по чл. 149. ал. 1, т. 2 от Конституцията

7. Практиката на Конституционния съд по контрола за конституционност 

Глава шеста
КОНСУЛТАТИВНИ ПРАВОМОЩИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

1. Правомощието на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията

2. Съгласуване на международния договор с Конституцията

3. Съответствие на законите с международното право

4. Хипотезата по чл. 150, ал. 2 от Конституцията

5. За практиката на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията

Глава седма
УСТАНОВИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

1. Понятие за установителните правомощия

2. Установяване на обстоятелствата по чл. 97, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от Конституцията

3. Установяване на неизбираемост или на несъвместимост на народен представител с упражняването на други функции

4. Установяване на фактическа невъзможност на съдия от Конституционния съд да изпълнява задълженията си

5. Установяване на несъвместимост на съдия в Конституционния съд с дейности и длъжности по чл. 147, ал. 5 от Конституцията

6. Снемане на имунитета и приемане на оставката на съдиите от Конституционния съд 

Глава осма
КОМПЕТЕНТНОСТ ПО СПОРОВЕ

1. Някои принципни въпроси

2. Спорове за компетентност

3. Спорове за конституционност на политически партии и сдружения

4. Спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент

5. Спорове за законността на избора на народен представител

Глава девета
ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА

1. Същност и основания за отговорността

2. Производство за установяване на отговорност на президента и вицепрезидента

3. Решението на Конституционния съд

4. Рамките на неотговорността