Курс по гражданско право. обща част

том 1

ISBN: 978-954-28-1645-4
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  248
 • Година на издаване:
  2015
18,00 лв.
+

Съдържанието на настоящия курс обхваща темите, включени в учебната програма по Гражданско право , за студентите от специалност "Право" в Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", но поради пълнотата на неговото изложение, то дава възможност да се използва и от студенти на други юридически факултети, както и от практикуващи юристи.

За всички, които желаят да задълбочат и разширят познанията си в началото на курса е изведена основната литература по дисциплината, а в края на всяка тема е поместен списък с публикации, които заслужават внимание и имат пряко отношение към съответната тема.