-10%

Местно самоуправление и местна администрация

2 01 С07
13. актуализирано издание
към 10 май 2021 г.
ISBN: 978-619-226-166-5
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    152
  • Година на издаване:
    2021
5,22 лв.
5,80 лв.
+

В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, с административно-териториалното устройство и с условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване на държавната и местната власт.

Поместени са и Европейската харта за местното самоуправление и допълнителният протокол към нея за правото на участие в делата на местната власт.

Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Закон за местното самоуправление и местната администрация

3. Закон за административно-териториалното устройство на Република България

4. Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

5.1. Европейска харта за местното самоуправление

5.2. Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт

6. Тълкувателни решения на Върховния административен съд