Новото данъчно законодателство през 2023 г. + достъп до сайт

 книга-годишник + достъп до сайт

ISBN: 978-954-608-306-7
50,00 лв.
+

Всичко за новата данъчна рамка и за данъчно-осигурителния процес през 2023 година.

Книгата съдържа:

Актуализирани текстове на основните данъчни закони

Изчерпателни коментари и разяснения с акцент върху промените в данъчното законодателство

Практически примери и експертни решения на конкретни въпроси

На сайта са достъпни: 

Всички нормативни актове на данъчното законодателство

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

Подбор на решения на СЕС и на ВАС

Важни писма и указания на МФ и на НАП

Богата справочна информация

Целева аудитория:  Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.