-15%

Общество и право 2/2008

3,40 лв.
4,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Допинг и допингов контрол - Д-р Веселина Канатова-Бучкова

Дебат

Декларация, приета на националната конференция „Проблеми на противодействието на престъпността“, 16.11.2007 г. Борим престъпността статистически - Румен Георгиев, зам. -директор на НСлС

Досъдебното производство в МВР - ефективност и проблеми - Комисар Георги Апостолов

Актуално

Сделките с недвижими имоти - клопки и особености - Маринела Дончева, съдия в Апелативен съд, гр. Варна

Коментар

Обезщетение за неползван платен годишен отпуск при уволнение - Жанет Богомилова, юрист

Права на човека

Адвокат-правозащитник е новият български съдия в Страсбурт. Мотивационно писмо на Здравка Калайджиева

Държавна администрация

Правни способи за управление конфликта на интереси (продължение от бр. 1/2008) - Невяна Кънева

Стратегия

План за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност (продължение от бр. 1/2008)

Правна помощ

Как се установява, че имотът е общинска собственост - Анелия Маркова, съдия в СГС

„За“ и „против“

Решение № 243/09.01.2008 г. на ВЛС

Тълк. решение № 2/29.11.2007 г. на ОСНК, ВКС

Алтернатива

Медиацията в наказателния процес - Керачка Михаел, организатор на Националната асоциация на медиаторите

Еврокомпас

Първи решения по закони срещу Осама Бен Ладен и „Ал Кайда“

Бележити юристи от миналото

Защита на кредитора (продължение от бр. 1/2008) - Проф. д-р Иван Апостолов

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов