-15%

Общество и право 3/2018

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Новите основания за гражданска конфискация. Условия за започване на проверката по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество - Николай Николов, доктор по право

Дебати

Нормотворчеството – български и европейски изисквания - Проф. Екатерина Михайлова, Нов български университет

Актуално

Общият регламент относно защитата на данните. Новости при защитата на физическите лица при обработването и предаването на личните им данни - Николай Доманов, доктор по право

Коментар

Общностни политики и регулации срещу фалшивите лекарствени средства и медицински продукти - Красимира Вълчева, редовен докторант в Катедра „Публична администрация“ при УНСС

Анализ

Универсалната правна приложимост на заповедта - Д-р Младен Младенов, юрист и преподавател в Института по публична администрация в Нов български университет

Еврокомпас

Изграждането и функционирането на вътрешния пазар на ЕС като основание за хармонизация и синхронизация на данъците в общността - Димитрина Петрова, съдия в Административен съд - София град

Библиотеката на СЮБ представя