-15%

Общество и право 5/2009

3,40 лв.
4,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Новият избирателен закон е политически нихилизъм - Проф. Велко Вълканов

Реакция

70 депутати атакуваха в КС избирателния праг за коалиции

Решение по к. д. № 5 от 2009 г. (диапозитив)

Съвместно с „Апис-Време“

Управление на етажната собственост от органите на общността на собствениците - Доц. д-р Методи Марков

Дебат

Досъдебното наказателно производство - а сега накъде? - Веселин Вучков, д-р по право

Анализ

Решение на възложителя за откриване на процедурата по ЗОП - Аделина Ковачева, Върховен административен съд

Гледна точка

Наказателна отговорност за умишлен и непредпазлив банкрут - Ваня Савова, Върховна административна прокуратура

Юбилей

130 години Търновска конституция

Подарък

Съдиите с ценна придобивка

Конституционен съд

Искането на Омбудсмана на Републиката до Конституционния съд за текстове от ГПК

Коментар

Съдебен контрол по АПК върху индивидуалните административни актове - Евгени Стоянов, докторант в УНСС

Накратко

Строг контрол върху обучението на адвокатите

„За“ и „против“

Федерацията на потребителите поиска тълкуване по делата за парното

Тълкувателно решение № 1 от 7 май 2009 г. на ОС на НК на Върховния касационен съд

Накратко

Методика оценява напредъка по проекти

Еврокомпас

Европейският парламент – гласът на гражданите на Европа - Мими Йотова, юрист

Проекти за прозрачна и ефективна съдебна система - Лили Границка, в. „Дневник“

Бележити юристи

Проф. Михаил Геновски - учен, преподавател, общественик - публицист и политик  - Проф. д-р Филип Рачев

Международноправни средства и способи за разрешаване на международни спорове - Проф. д-р Михаил Геновски

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов