-15%

Общество и право 5/2019

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Истанбулската конвенция и джендър идеологията. Социални и правни проблеми - Проф. д-р Георги Петров – катедра „Теория на възпитанието“ към Факултета по педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски“

„За“ и „против“

Решение №13 от 27 юли 2018 г. на Конституционния съд по к. д. №8/2013 г. / 16 (извадка).

Особено мнение към Решение №13/2018 г. на конституционните съдии Георги Ангелов и Румен Ненков

Анализ

Домашното насилие като криминогенен фактор при битовите престъпления - Десислава Викторова, инспектор в ГД „Национална полиция“ – сектор „Престъпления срещу личността“

Коментар

Модел за политики и процедури за предварителен контрол за законосъобразност - Д-р Ина Лечева, главен асистент в Катедра „Финансов контрол“ към Финансово-счетоводен факултет на Университет за национално и световно стопанство

Гледна точка

Идентификационни изследвания на ръкописни текстове, изписани от едно и също лице на различни езици - Доц. д-р Людмил Георгиев, специалист по документи и почеркови изследвания, преподавател по „Криминалистика“ и „Съдебни експертизи“

Чужд опит

Правомощия на съдебните изпълнители да съставят констативни протоколи -  Матийо Шардон, Първи вицепрезидент на Международния съюз на съдебните изпълнители

Върховенство на закона

Европейската комисия и Съдът на ЕС в защита на полските съдии

Съдебна власт

Проект за промени в съдебния закон предлага нови решения при атестирането, конкурсите и отстраняването от длъжност - Мирела Веселинова, юрист и журналист

Библиотеката на СЮБ представя

АРТемида

„Влюбеният вятър е край нас“ -  Новата стихосбирка на адвокат Кети Бозукова