-15%

Общество и право 9/2009

3,40 лв.
4,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение 

Посегателствата срещу деца трябва да се наказват по-строго - Даниела Мишева, министър на правосъдието

Актуално

Предоставяне за ползване от единия съпруг на съсобствено семейно жилище след развода - Стоян Ставру -  юрист

Гледна точка

„Един Красьо с ланци“  като лакмус за съдебната система - Ваня Савова, прокурор във Върховната касационна прокуратура

Анализ

Задължението за уведомяване в административното производство - Д-р Младен Младенов

Коментар

Използване на версията в досъдебното производство - Адвокат Николай Антов, председател на Адвокатска колегия-гр. Пазарджик

Гражданска регистрация . Семейни регистри - Маргарита Иванова, началник отдел „Методология и контрол“  при Главна дирекция ГРАО

На вниманието на законодателя

Празнота при уволнение на работник, отсъствал дълго и неоснователно - Жанет Богомилова, юрист

Конституционен съд

Четирима съдии положиха клетва

Времена и нрави

Имуществото на короната според римското право - Проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова

Съдът на Европа

Юбилей

20 години Първоинстанционен съд - Яна Николова, юрист

Накратко

Ранният достъп до адвокат проблеми и перспективи.

Обмяна на опит

Юристи от Мароко питат за правната помощ у нас

Накратко

Оркестърът на юристите откри новия концертен сезон

Бележити юристи

Проф. Иван Ненов - достоен продължител на традициите в наказателното прав - Проф. д-р Румен Владимиров

Нюрнбергският процес и задачата за по-нататъшното развитие на международното наказателно право - Проф. Иван Ненов

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов