Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ! (2008-2018)

ISBN: 978-954-28-2782-5
26,00 лв.
+

„С правна сделка може да бъдат учредени или прехвърлени също ограничени вещни права върху недвижим имот, които правният ред е признавал – при учредяването им (напр. правото на обитаване на жилище), или признава – към момента на прехвърлянето: право на строеж, право на ползване и поземлените сервитути. Ограничените вещни права обаче са изчерпателно посочени в закона, страните не могат да учредят нито да прехвърлят ограничено вещно право, което правният ред не признава.“​

Решение № 199 от 10.08.2015 г. по гр. д. № 5955/2014 г., ВКС, IV г. о.