Престъпления в информационната ера

ISBN: 954-649-507-7
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  96
 • Година на издаване:
  2002
4,50 лв.
+

Книгата разглеждаосновните проблеми, свързани с този вид престъпност и пътя на промените, които държавното законодателство трябва да поеме, за да бъде адекватно на новите реалности в световен мащаб.

Изданието съдържа подробен анализ на Препоръка R (95) 13 на Комитета на министрите към държавите членки относно наказателно-процесуалноправните проблеми, свързани с информационните технологии

Въведение

Исторически преглед

Препоръка No R (95) 13

Съдържанието на препоръката

Анализ на препоръката

Измамата в електронната ера

Тези за размисъл