-10%

Противопожарно право

Лекции и тестове

ISBN: 978-954-751-088-3
17,10 лв.
19,00 лв.
+

Учебното помагало "Противопожарно право" е съставено на основата на действащите нормативни актове, учебниците по Административно право и достъпна научна литература, като се има предвид, че обучаваните не изучават друга правна литература. Предлагат се 191 примерни теста, примерна инструкция за провеждане на изпит чрез тест и практическа задача, както и препоръки за оценяване. Верните отговори на контролните задачи се съдържат в съответните лекции. В края на всяка тема е посочена използваната литература, която може да подпомогне тези, които искат да повишат подготовката си.

Учебното помагало "Противопожарно право" е съставено на основата на действащите нормативни актове, учебниците по Административно право и достъпна научна литература, като се има предвид, че обучаваните не изучават друга правна литература. Предлагат се 191 примерни теста, примерна инструкция за провеждане на изпит чрез тест и практическа задача, както и препоръки за оценяване. Верните отговори на контролните задачи се съдържат в съответните лекции. В края на всяка тема е посочена използваната литература, която може да подпомогне тези, които искат да повишат подготовката си.