Разследване на ПТП

Технически коментар за юриста

ISBN: 978-954-438-817-1
27,00 лв.
+

Проф. д-р инж. Станимир Карапетков е преподавател в Техническия Университет – София, и дългогодишен експерт в областта на автотехническата експертиза.

Настоящият учебник е предназначен основно за юристите, свързани по един или друг начин с разследването на ПТП – дознатели, следователи, прокурори, съдии, адвокати, застрахователни експерти и др., с цел повишаване на техните технически знания, необходими в дейността им. В достъпна форма са посочени основните понятия и процеси, свързани с движението на МПС. В учебника се привеждат подробни указания за изготвяне на протокола за оглед и за извършване на огледа на МПС. В отделни раздели са рагледани най-често срещаните видове ПТП. Всичко това позволява учебникът да се използва многократно като наръчник с препоръки при отделните следствени действия.

Учебникът може да се ползва и от студенти, експерти, водачи на МПС и др., решили да обогатят своята техническа култура в областта на автомобилната техника и разследването на ПТП.