Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Наказателна колегия 2001 г.

ISBN: 1311-1833
15,00 лв.
+